Finance

Zbytek příjemce

Zbytek příjemce je osoba, která má nárok na získání jistiny, když skončí úrok z příjmu v trustu. To obvykle znamená, že příjem z trustu plyne jednomu nebo více příjemcům příjmu, a to buď na pevně stanovenou dobu, nebo do budoucí události (například jejich úmrtí). V té době se zbývající částka v důvěře převede na zbývající příjemce.

Mezi příjemci a ostatními příjemci může dojít ke konfliktu, protože příjemci chtějí, aby správce investoval do investičních nástrojů, které generují větší krátkodobý výnos (který obdrží), zatímco ostatní příjemci chtějí, aby správce investoval v dlouhodobějším horizontu investice, které jim pravděpodobně prospějí. Mohou také nastat konflikty ohledně toho, jak jsou příjmy a výplaty alokovány mezi část příjmů a hlavní část důvěryhodnosti. V závislosti na tom, jak se tyto záležitosti urovnají, se částky obdržené reziduálními příjemci mohou velmi lišit.