Finance

Důvěrné informace o klientovi

Důvěrné informace o klientovi jsou jakékoli informace o klientovi, které nejsou přístupné veřejnosti. Důvěrné informace mohou zahrnovat technologii, obchodní tajemství, informace týkající se obchodních operací a strategií a informace týkající se zákazníků, cen a marketingu. Dalším způsobem, jak definovat důvěrné informace, je cokoli, co by mohlo poškodit klienta, pokud by bylo zveřejněno.

Kodex profesionálního chování AICPA nastiňuje řadu scénářů týkajících se důvěrných informací o klientovi a uvádí, jak by měl účetní nakládat s těmito informacemi.