Finance

Test shody

Test souladu je audit, který určuje, zda organizace dodržuje své vlastní zásady a postupy v konkrétní oblasti. Auditor se účastní testů shody, aby měl jistotu, že důkazy prověřované v rámci auditu jsou platné. Pokud test shody odhalí, že zásady a postupy fungují správně, může auditor snížit množství analytických kontrol a postupů validace, které by se jinak použily. Činnosti běžně používané v testu shody jsou:

  • Dotaz zaměstnanců na jejich povinnosti

  • Pozorování zaměstnanců při plnění jejich povinností

  • Kontrola dokumentace, zda byly dodrženy postupy