Finance

Definice návratnosti kapitálu

Návratnost kapitálu označuje návratnost investovaných prostředků z investice investorovi. Tento převod finančních prostředků představuje návrat z původní investice, nikoli žádný další kapitálový zisk z investice. K navrácení kapitálu může dojít, když dojde k likvidaci činnosti, do které byla původně investována.

Aspekty zdanitelnosti návratnosti kapitálu jsou následující:

  • Návratnost kapitálu nepodléhá dani

  • Jakákoli vrácená částka, která přesahuje původní částku investice, je zdanitelným příjmem

  • Pokud částka vyplacená investorovi není označena jako návratnost kapitálu, považuje se za zdanitelný příjem

  • Dividenda je zdanitelným příjmem, protože nejde o návrat kapitálu

Pokud existuje legitimní návratnost kapitálu, může to znamenat, že procento vlastnictví investora v jednotce, do níž bylo investováno, je sníženo do té míry, že investor již nemá žádnou podobu kontroly nad jednotkou, do níž investoval. Pokud ano, může být nutné, aby investor změnil metodu, která se používá k účtování investice. To obvykle znamená přechod od ekvitní metody účtování k nákladové metodě účtování.