Finance

Cyklus zpracování dat

Cyklus zpracování dat je sada operací používaných k transformaci dat na užitečné informace. Záměrem tohoto zpracování je vytvořit užitečné informace, které lze použít k posílení podnikání. Tento cyklus zahrnuje následující kroky:

  1. Shromažďování údajů

  2. Příprava dat do formátu vhodného pro zadávání dat, stejně jako kontrola chyb

  3. Zadávání dat do systému, které může zahrnovat ruční zadávání dat, skenování, strojové kódování atd

  4. Zpracování dat pomocí počítačových programů

  5. Přenos výsledných informací uživateli, obvykle prostřednictvím obrazovky nebo tištěné zprávy, aby na ně bylo možné jednat

  6. Ukládání vstupních dat a výstupních informací pro budoucí použití