Finance

Formulář účtu

Formulář účtu odkazuje na dvousloupcový formát pro prezentaci rozvahy. V tomto formátu jsou aktiva uvedena v prvním sloupci, zatímco účty pasiv a vlastního kapitálu jsou uvedeny v druhém sloupci. Toto rozložení odpovídá účetní rovnici, kde se součet aktiv rovná součtu všech závazků a vlastního kapitálu. Tyto součty se zobrazují v dolní části prvního a druhého sloupce, což usnadňuje ověření shody součtů.

Druhým typem formátu pro rozvahu je formát zprávy, kde se v prvním sloupci zobrazí všechny popisy účtů, počínaje aktivy a konče vlastním kapitálem; součty řádkových položek se zobrazí ve druhém sloupci.