Finance

Čistá účetní hodnota

Čistá účetní hodnota se týká aktuálního zaznamenaného zůstatku aktiva nebo závazku, očištěného od částky na protiúčtu, s nímž je spárován. Například fixní aktivum má aktuální zaznamenaný zůstatek 50 000 USD a na protikontu, s nímž bylo spárováno, je 10 000 USD kumulovaných odpisů. To znamená, že čistá účetní hodnota aktiva je 40 000 USD. Podobně, má-li závazek z dluhopisu aktuální zaznamenaný zůstatek 250 000 USD a existuje 20 000 USD ze slevy na splatné dluhopisy, která je spojena se stejným dluhopisem, pak je čistá účetní hodnota dluhopisu 230 000 USD.