Finance

Reklamace nedostatku

Nárok z nedostatku je ta část pohledávky zajištěná zástavním právem k nemovitosti, která přesahuje hodnotu nemovitosti. V takovém případě je věřiteli poskytnut zajištěný úrok až do hodnoty jeho zajištění, zatímco jakákoli nadměrná částka jeho pohledávky nad hodnotou zajištění je klasifikována jako nezajištěná pohledávka. Tato nezajištěná část nároku je nedostatek. To pro zabezpečeného věřitele představuje zvláštní problém, když soud přiřadí věřitelovu kolaterál nízkou hodnotu, protože to znamená, že větší část jeho pohledávky je přesunuta do nezajištěné klasifikace pohledávek.