Finance

Hodnota přidané hodnoty

Náklady na přidanou hodnotu vznikají při spotřebě aktiva za účelem zvýšení hodnoty zboží nebo služeb pro spotřebitele. Příkladem nákladů s přidanou hodnotou jsou přímé materiály, přímé pracovní síly a náklady na instalaci spojené s prodejem. Tyto náklady jsou obvykle menšinou z celkových nákladů vzniklých podniku, což ponechává významnou příležitost zbavit se nákladů bez přidané hodnoty, čímž se zvýší zisky nebo se sníží ceny produktů.