Finance

Odběr vzorků

Vzorkování zjišťování zahrnuje použití vzorku k určení, zda procentuální chyba nepřekročí určené procento populace. Pokud vzorek neobsahuje chyby, předpokládá se, že skutečná míra chyb je nižší než minimální nepřijatelná míra. Výpočet vzorkování zahrnuje následující faktory:

  • Úroveň důvěry

  • Minimální nepřijatelná míra chyb

  • Velikost populace

Při auditu se používá vzorkování zjišťování.