Finance

Jednorázový nákup

K jednorázovému nákupu dochází, když je za jednu cenu získáno několik aktiv. Každé z aktiv musí být v účetních záznamech evidováno samostatně jako dlouhodobé aktivum; za tímto účelem je kupní cena rozdělena mezi různá nabytá aktiva na základě jejich reálných tržních hodnot. Tato situace nejčastěji nastává, když je koupena nemovitost a kupní cena zahrnuje pozemky i stavby.

Kupující například získá majetek za 1 000 000 USD. Součástí nemovitosti je pozemek s tržní hodnotou 250 000 $ a budova s ​​tržní hodnotou 800 000 $. Rozdělení paušální kupní ceny na tato aktiva se vypočítá takto:

  • Pozemek: ((250 000 $ / (250 000 $ + 800 000 $)) x 1 000 000 $ = 238 095 $
  • Budova: ((800 000 $ / 250 000 $ + 800 000 $) x 1 000 000 $ = 761 905 $