Finance

Podrozvaha

Podrozvaha označuje aktiva a pasiva, která se neobjevují v rozvaze účetní jednotky, ale která přesto skutečně patří k podniku. Tyto položky jsou obvykle spojeny se sdílením rizika nebo se jedná o financování transakcí. Podnik se snaží držet určitá aktiva a pasiva mimo svou rozvahu, aby investiční komunitě představil čistší rozvahu, než by tomu bylo jinak. Činí tak zapojením do transakcí, jejichž cílem je přesunout legální vlastnictví určitých transakcí na jiné subjekty. Nebo jsou transakce navrženy tak, aby se vyhnuly zpravodajským požadavkům příslušného účetního rámce, jako jsou GAAP nebo IFRS.

Ačkoli se podrozvahová aktiva a pasiva v rozvaze neobjevují, mohou být stále uvedena v informacích přiložených k finančním výkazům. Tato metoda prezentace je pro čtenáře souboru účetních závěrek méně příznivá, protože emitent mohl příslušné informace zakopat hluboko do poznámek pod čarou nebo použít nejasné znění k maskování povahy podkladových transakcí.

Ve formulaci účetních standardů došlo k obecnému trendu umožňovat stále méně a méně podrozvahových transakcí. Například nedávná revize leasingových standardů nyní vyžaduje záznam aktiva používaného pro určité typy leasingových závazků, které by se dříve v rozvaze neobjevily.