Finance

Linkový úřad

Linková autorita je pravomoc daná někomu v dozorčí pozici nařídit jednání podřízených. Tato pravomoc je dána, aby organizace mohla dosáhnout stanovených cílů a záměrů. Příklady manažerů v rámci firmy, kteří mají liniové oprávnění, jsou kontrolor, technický manažer, vedoucí výroby a manažer prodeje.