Finance

Přímá marže

Přímá marže je procento příjmu generované, když jsou všechny přímé náklady odečteny od prodeje. Tato marže je užitečná pro stanovení výše generovaného výdělku na základě aplikace variabilních nákladů na prodej. Tato marže je vyšší než hrubá marže, protože výpočet hrubé marže zahrnuje také režijní náklady továrny. Výpočet přímé marže je:

(Prodej - přímé náklady) ÷ Prodej = přímá marže

Podobné podmínky

Přímá marže je také známá jako příspěvková marže.