Finance

Jedna entita

Jedna entita je provozní jednotka, za kterou se vykazují finanční informace. Jediným subjektem může být samostatný právní subjekt, dceřiná společnost, oddělení nebo jakékoli jiné označení - pokud jsou pro něj shromažďovány informace konkrétně a na základě těchto informací se rozhoduje.