Finance

Vyplacený přebytek

Vyplacený přebytek je přírůstková částka vyplacená investorem za akcie společnosti, která převyšuje nominální hodnotu akcií. Pokud neexistuje jmenovitá hodnota, je celá zaplacená částka klasifikována jako zaplacený přebytek. Tato částka se zaznamená na samostatném kapitálovém účtu, který se objeví v rozvaze emitenta. Koncept se vztahuje pouze na akcie zakoupené přímo od emitenta, nikoli na akcie obchodované mezi investory.

Vyplacený přebytek je také známý jako dodatečný splacený kapitál.