Finance

Varianční výkonová definice

Moc odchylky je pravomoc přesměrovat použití převedených aktiv na jiného příjemce. Dárce aktiva uděluje odchylnou moc příjemci tím, že v dokumentaci autorizující darování aktiva učiní prohlášení o odchylce. V této situaci může předávající organizace zaznamenat dar jako výnos a následné předání finančních prostředků třetí straně jako náklad.