Finance

Aktuárská současná hodnota

Aktuárská současná hodnota je současná hodnota plateb, které účetní jednotka očekává, že podle plánu penzijních požitků zaplatí svým stávajícím a minulým zaměstnancům za již poskytnuté služby. Toto je část informací používaných k účtování výhod do nákladů v účetních záznamech.