Finance

Formát záznamu do deníku

Položka deníku se používá k záznamu debetní a kreditní stránky transakce v účetních záznamech. Používá se v systému podvojného účetnictví, kde je k dokončení každého záznamu zapotřebí debet i kredit. Základní prvky formátu zápisu do deníku jsou následující:

  • Řádek záhlaví může obsahovat číslo zápisu do deníku a datum zápisu. Číslo se používá k indexování položky deníku, aby bylo možné ji správně uložit a načíst z úložiště.
  • První sloupec obsahuje číslo účtu a název účtu, do kterého je položka zapsána. Toto pole je odsazeno, pokud je určeno pro připisovaný účet.
  • Druhý sloupec obsahuje částku inkasa, která má být zadána.
  • Třetí sloupec obsahuje částku kreditu, která se má zadat.
  • Řádek zápatí může také obsahovat krátký popis důvodu zápisu. Důrazně se doporučuje záznam v řádku zápatí, protože existuje tolik záznamů deníku, že je snadné zapomenout, proč byl každý záznam proveden.

Základní formát zápisu do deníku je tedy: