Finance

Definice účetní konvence

Účetní konvence je běžná praxe používaná jako vodítko při zaznamenávání obchodní transakce. Používá se, když v účetních standardech, které upravují konkrétní situaci, neexistují definitivní pokyny. Účetní konvence tedy slouží k vyplnění mezer, které dosud účetní standardy neřeší.

Vzhledem k tomu, že rozsah a podrobnosti účetních standardů se stále zvyšují, existuje méně oblastí, ve kterých lze stále používat účetní konvence. V odvětvově specifickém účetnictví je však zapotřebí velké množství účetních konvencí, protože mnoho z těchto oblastí dosud není účetními standardy řešeno.

Účetní konvence jsou nezbytnou součástí účetní profese, protože vedou k tomu, že transakce jsou zaznamenávány stejným způsobem více organizacemi. To umožňuje spolehlivé srovnání finančních výsledků, finanční situace a peněžních toků mnoha organizací.

Účetní konvence se mohou v průběhu času měnit, aby odrážely posuny v převaze obecného názoru na to, jak zacházet s transakcí.