Finance

Finanční informační systém

Finanční informační systém je organizovaný přístup ke shromažďování a interpretaci informací, který je obvykle počítačový. Dobře fungující finanční informační systém je pro podnikání zásadní, protože manažeři potřebují výsledné informace, aby mohli rozhodovat o tom, jak organizaci řídit. Tento systém lze použít mnoha způsoby, včetně následujících:

  • Zajistěte, aby bylo k dispozici dostatek finančních prostředků na úhradu závazků, které jsou splatné

  • Využijte přebytečné prostředky na vhodné a přiměřeně likvidní investice

  • Určete, kteří zákazníci, produkty, produktové řady a dceřiné společnosti jsou nejvíce a nejméně ziskové

  • Vyhledejte úzká místa v rámci firmy

  • Určete maximální množství prostředků, které lze bezpečně rozdělit investorům ve formě dividend

  • Určete maximální zadlužení, které může organizace udržet

Existuje řada způsobů, jak extrahovat informace z finančního informačního systému, včetně strukturovaných zpráv, které se pravidelně spouští, poměrových analýz, prognóz hotovosti a analýz co-li. Modul zapisovače sestav se používá ke konstrukci běžněji používaných sestav, zatímco méně často používaná data se stahují prostřednictvím systému dotazů.