Finance

Vylepšení nájmu

Vylepšení pronájmu je přizpůsobení pronajatého majetku. Příklady vylepšení pronájmu jsou nové koberce, truhlářství, osvětlení a stěny. Nájemce může chtít investovat do vylepšení pronájmu, aby přizpůsobil vlastnosti kancelářského nebo výrobního prostoru svým konkrétním potřebám. Pronajímatel může za tato vylepšení platit, aby zlepšil budoucí nájemné za pronájem nemovitosti.

V účetnictví je vylepšení nájemní smlouvy považováno za aktivum nájemce, pokud za něj nájemce zaplatil, investice přesahuje limit kapitalizace nájemce a vylepšení budou použitelná pro více než jedno vykazované období. Pokud je to tak, nájemce zaznamená investici jako dlouhodobé aktivum a odepisuje ji po zbývající dobu leasingu nebo po dobu použitelnosti zlepšení podle toho, která je kratší.

Po ukončení nájemní smlouvy se všechna vylepšení nájemní smlouvy stanou vlastnictvím pronajímatele.