Finance

Nominální účet

Nominální účet je účet, na kterém jsou uloženy účetní transakce po dobu jednoho fiskálního roku. Na konci fiskálního roku se zůstatky na těchto účtech převádějí na trvalé účty. Tímto způsobem vynulujete zůstatky na nominálních účtech na nulu a připravíte je na přijetí nové sady transakcí v příštím fiskálním roce. Nominální účty se používají ke shromažďování informací o účetních transakcích pro následující typy transakcí, které se všechny zobrazují ve výkazu zisku a ztráty:

  • Příjmy

  • Výdaje

  • Zisky

  • Ztráty

Výnosy z prodeje služeb, náklady na prodané zboží a ztráta z prodeje aktiva jsou tedy příkladem transakcí zaznamenaných na nominálních účtech.

Když jsou zůstatky na nominálních účtech na konci roku zúčtovány, mohou být jejich zůstatky převedeny přímo na účet nerozděleného zisku nebo mohou být nejprve převedeny na souhrnný účet výnosů a odtud okamžitě převedeny na účet nerozděleného zisku .

Následující položky deníku ukazují, jak se přesouvají zůstatky na nominálních účtech prostřednictvím účtu souhrnného příjmu na účet nerozděleného zisku:

1. Přesuňte všech 10 000 $ výnosů generovaných během měsíce na souhrnný účet příjmů:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found