Finance

Rozdíl mezi ziskovou a provozní marží

Provozní marže měří procentní výnos generovaný hlavními aktivitami podniku, zatímco zisková marže měří procentní návratnost Všechno jejích činností. Klíčovým rozdílem jsou neprovozní činnosti, které jsou ne zahrnuto do měření provozní marže; tyto činnosti obvykle zahrnují finanční transakce, jako jsou úrokové výnosy a úrokové náklady. Mohou také zahrnovat výnosy generované přerušenými operacemi.

Při hodnocení podniku provozní marže odhalí, zda jsou klíčové operace schopné generovat návratnost, což je zvláště patrné při sledování na trendové linii. Tyto informace lze také porovnat s provozními maržemi konkurentů, abychom zjistili, jak dobře si podnik vede v odvětví bez účinků úvah o financování.

Zisková marže je užitečnější při hodnocení účetní jednotky jako celku, která zahrnuje jak její provozní výsledky, tak finanční aktivity. Tento výsledek by měl být také sledován na trendové linii, aby bylo možné dlouhodobě hodnotit výkon. Zisková marže má tendenci kolísat více než provozní marže, protože zisková marže zahrnuje také finanční efekty, které se mohou podstatně lišit při změně úrokových sazeb.