Finance

Množstevní sleva

Množstevní sleva je snížení ceny produktu, pokud se kupující rozhodne získat zboží ve velkém množství. Tuto slevu může prodávající zákazníkovi vystavit později ve formě kreditu po doručení celé částky. Například zákazník má v úmyslu objednat si 2 000 widgetů po dobu tří měsíců. Prodávající čeká na uzavření období před sčítáním množství dodaného zákazníkovi a poté vydá kredit na základě dodaného jednotkového množství. Alternativně může být sleva uplatněna na jednu dodávku zboží, v takovém případě je odečtena z faktury zaslané zákazníkovi.

Prodejce může nabídnout množstevní slevu z mnoha důvodů. Prodejce se například může pokoušet snížit množství svého vlastního inventáře, kterému hrozí zastarání. Nebo chce naplánovat dlouhé výrobní období, aby snížilo své náklady na jednotku, a tak nabízí svým zákazníkům množstevní slevy, aby zjistili, kdo má zájem.

Jako příklad množstevní slevy nabízí prodejce 10% slevu, pokud si zákazníci zakoupí alespoň 100 fialových widgetů. Běžná maloobchodní cena tohoto widgetu je 10 $. Zákazník koupí 100 jednotek. Výsledná zaplacená cena je hrubá částka 1 000 $ (počítáno jako 10 x 100 jednotek), od které se odečte 10% sleva, aby se dosáhlo čisté ceny 900 $.

Množstevní sleva se také označuje jako množstevní sleva.