Finance

Účtování vyřazení dlouhodobého majetku

Existují dva scénáře, za kterých můžete zlikvidovat dlouhodobý majetek. První situace nastane, když ji vylučujete, aniž byste na oplátku obdrželi jakoukoli platbu. Jedná se o běžnou situaci, kdy je dlouhodobý majetek vyřazen nebo rozdán, protože je zastaralý nebo již není používán a neexistuje pro něj žádný trh s dalším prodejem. V takovém případě zrušte veškeré akumulované odpisy a zrušte původní náklady na aktiva. Pokud je aktivum plně odepsáno, jedná se o rozsah položky.

Například společnost ABC Corporation kupuje stroj za 100 000 USD a v následujících deseti letech uznává odpisy 10 000 USD ročně. V té době je stroj nejen plně znehodnocen, ale také připraven na hromadu šrotu. ABC rozdá stroj zdarma a zaznamená následující zápis do deníku.