Finance

Výdaje na vyčerpání

Náklady na vyčerpání představují poplatek za zisky z využívání přírodních zdrojů. Výpočet výdajů spočívá v vynásobení počtu spotřebovaných jednotek přírodních zdrojů cenou za jednotku. Cena za jednotku je odvozena agregací celkových nákladů na nákup, průzkum a rozvoj přírodních zdrojů vydělená celkovým počtem jednotek, u nichž se očekává, že budou vytěženy.

Například společnost na těžbu uhlí zakoupila práva na nerosty za 10 000 000 $ a utratila dalších 2 000 000 $ na rozvoj nemovitosti. Společnost očekává těžbu 500 000 tun uhlí. Na základě těchto informací bude míra vyčerpání 12 000 000 $ děleno 500 000 tunami nebo 24 $ za tunu. V posledním období společnost vytěžila 1 000 tun, přičemž související náklady na vyčerpání činily 24 000 USD.

Koncept vyčerpání se nejčastěji používá v těžebním, dřevařském a ropném a plynárenském průmyslu, kde se kapitalizují náklady na průzkum a vývoj a vyčerpání je zapotřebí jako logický systém pro účtování těchto nákladů do nákladů.