Finance

Shrnutí významných účetních pravidel

Shrnutí důležitých účetních pravidel je částí poznámek pod čarou, které doprovázejí účetní závěrku účetní jednotky, a popisují klíčové zásady, kterými se účetní oddělení řídí. Tento souhrn je obvykle umístěn na začátku poznámek pod čarou nebo blízko nich. Shrnutí zásad je nařízeno příslušným účetním rámcem (například GAAP nebo IFRS). Tyto rámce vyžadují, aby organizace zveřejnila své nejdůležitější zásady, vhodnost těchto politik a jejich dopad na vykazovanou finanční pozici společnosti.

Zveřejnění účetních pravidel je obzvláště důležité v situacích, kdy se organizace rozhodne dodržovat zásady, které se odchylují od zásad obecně používaných v jejím oboru. Prozkoumáním těchto zásad bude investiční komunita lépe rozumět tomu, jak by použité účetní zásady mohly změnit vykázané finanční výsledky a finanční pozici účetní jednotky.

Shrnutí zásad může zahrnovat politiky z široké škály provozních a finančních oblastí, včetně hotovosti, pohledávek, nehmotných aktiv, znehodnocení aktiv, ocenění zásob, typů závazků, účtování výnosů a kapitalizovaných nákladů.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found