Finance

Podmíněné zvážení

Podmíněné protiplnění je závazek nabyvající účetní jednotky převést další aktiva nebo podíly na vlastním kapitálu na bývalé vlastníky nabývaného podniku. Výše této protihodnoty může být významná v závislosti na následném výkonu nabývaného podniku.

Podmínky, za nichž bude tato protihodnota vypočítána a zaplacena, jsou součástí kupní smlouvy. Úhrada bude vyplacena pouze v případě, že nastanou konkrétní budoucí události nebo budou splněny podmínky. Výše podmíněné úhrady je zaúčtována v reálné hodnotě do účetních záznamů nabývající jednotky.