Finance

Subjekt zvláštního určení

Subjekt zvláštního určení je právně samostatný podnik, který absorbuje riziko pro společnost. Pro reverzní situaci lze také navrhnout subjekt zvláštního určení, kde jsou aktiva, která drží, zabezpečená, i když spřízněná společnost vstoupí do bankrotu (což může být důležité při sekuritizaci aktiv). Tato entita drží samostatná aktiva a má investory, kteří jsou odděleni od iniciující společnosti. Pokud jsou splněna určitá účetní kritéria, nemusí zakládající společnost zaznamenávat subjekt zvláštního určení do svých účetních záznamů. Toto ujednání umožňuje korporaci přesunout nesouvisející činnosti a rizika z jejích finančních výkazů. Subjekty zvláštního určení mají mnoho legitimních účelů, ale lze je zneužít, aby společnost vypadala méně riskantně a ziskověji, než je tomu ve skutečnosti.