Finance

Zisk z prodeje aktiv

Zisk z prodeje aktiv vzniká, když je aktivum prodáno za více, než je jeho účetní hodnota. Účetní hodnota je kupní cena aktiva po odečtení případných následných odpisů a nákladů na snížení hodnoty. Zisk je klasifikován jako neprovozní položka ve výkazu zisku a ztráty prodávající jednotky.

Například podnik koupí stroj za 10 000 $ a následně zaznamená 3 000 $ odpisů, což má za následek účetní hodnotu 7 000 $. Společnost poté stroj prodá za 7 500 USD, což má za následek zisk z prodeje aktiv ve výši 500 USD.