Finance

Jak účtovat zásoby

Dodávky jsou vedlejší položky, u nichž se očekává, že budou v blízké budoucnosti spotřebovány. Běžným účtováním spotřebního materiálu je účtovat je do nákladů při nákupu pomocí této položky: