Finance

Zřeknutí se názoru

Zřeknutí se výroku je prohlášení auditora, že není vydán žádný názor na účetní závěrku klienta. Toto zřeknutí se odpovědnosti může být dáno z několika důvodů. Například auditor nemusel mít povolení nebo nebyl schopen dokončit všechny plánované auditorské postupy. Nebo klient omezil rozsah kontroly do takové míry, že auditor nebyl schopen zaujmout názor. Pokud klient umožní auditorovi dokončit plánovanou práci nebo napraví podkladovou nesrovnalost, může být auditor schopen vydat čistý výrok. Dokud auditor nevydá náhradní výrok, odmítnutí zůstává v platnosti.