Finance

Definice výnosů z prodeje

Výnos z prodeje je částka realizovaná podnikem z prodeje zboží nebo služeb. Obě slova lze použít zaměnitelně, protože znamenají totéž. Tento údaj se používá k definování velikosti firmy. Koncept lze rozdělit do dvou variant, kterými jsou:

  • Hrubý výnos z prodeje. Zahrnuje všechny příjmy a fakturace z prodeje zboží nebo služeb; nezahrnuje žádné odečítání výnosů z prodeje a povolenek.

  • Čisté tržby z prodeje. Odečte výnosy z prodeje a povolenky od čísla hrubého výnosu z prodeje. Tato varianta lépe představuje množství hotovosti, které podnik obdrží od svých zákazníků.

Tržby z prodeje se obvykle vykazují za standardní časové období, jako je měsíc, čtvrtletí nebo rok, i když lze použít i jiné nestandardní intervaly.

Klíčovým údajem, s nímž se porovnávají tržby z prodeje, jsou čisté zisky, aby analytik viděl procento tržeb z prodeje, které se převádí na zisky. Toto procento čistého zisku se obvykle sleduje na trendové linii, aby se zjistilo, zda ve výkonu nedojde k významným změnám. Investoři také rádi sledují tržby na trendové linii, zejména procentuální tempo růstu, aby zjistili, zda existují nějaké důkazy o změnách tempa růstu. Klesající míra růstu může vyvolat výprodej mezi akcionáři.

Podobné podmínky

Tržby z prodeje se také nazývají tržby nebo tržby.