Finance

Rozpočtová kontrola

Rozpočtová kontrola je systém postupů používaných k zajištění toho, aby skutečné příjmy a výdaje organizace přesně odpovídaly jejímu finančnímu plánu. Systém obvykle zahrnuje stanovení osobních cílů pro manažery, které jsou založeny na rozpočtu, spolu se sadou odměn, které se aktivují při dosažení cílů. Sestavy rozpočtu versus skutečné jsou navíc běžně vydávány každému, kdo má odpovědnost za řádkovou položku v účetní závěrce; pak se od nich očekává, že přijmou opatření k nápravě nepříznivých odchylek. Výsledky podnikání dále pečlivě sleduje rozpočtový výbor, který manažerům poskytuje zpětnou vazbu, kdykoli hrozí, že skutečné výsledky poklesnou pod očekávání.