Finance

Jak vypočítat úrokový náklad

Úrokové náklady jsou náklady na prostředky, které byly půjčeny dlužníkovi. Chcete-li vypočítat úrokový náklad, postupujte takto:

  1. Určete výši nesplacené jistiny z úvěru během období měření.

  2. Určete anualizovanou úrokovou sazbu, která je uvedena v dokladech o půjčce.

  3. Určete časové období, za které se úrokový náklad počítá.

  4. Použijte úrokový vzorec k dosažení úrokového výdaje. Vzorec je:

Jistina x Úroková sazba x Časové období = Úrokový náklad

Například společnost si půjčila 85 000 $ za 6,5% úrokovou sazbu. Správce vydává účetní závěrky každé čtvrtletí a chce znát výši úrokových nákladů za poslední tři měsíce. Výpočet je:

Jistina 85 000 $ x 0,65 Úroková sazba x 0,25 Časové období

= 1 381,25 USD úrokový náklad

Po výpočtu je dlužník úrokový náklad obvykle zaznamenán jako časově rozlišený závazek. Položka je debetní úrokový náklad (výdajový účet) a úvěr k časově rozlišeným závazkům (účet pasiv). Když věřitel nakonec zašle fakturu za výdaj, kredit se přesune na účet splatných účtů, což je další účet odpovědnosti. Po zaplacení úroku se z účtu splatného na vrub odečte částka a na peněžní účet se připíše, aby se ukázalo, že byly prostředky vyčerpány.