Finance

Rozdíl mezi nedokončenou prací a nedokončenou prací

Mnoho obchodních slovníků uvádí, že není rozdíl mezi pojmy rozpracovanými a rozpracovanými, takže je možné pojmy vyměňovat. Existuje však rozdíl založený na běžném používání výrazů proces a pokrok. „Proces“ znamená, že existuje výrobní proces, při kterém jsou produkty vytvářeny v rámci standardizovaného a průběžného výrobního systému. Proto se rozpracovaná výroba snáze vztahuje na výrobní prostředí.

Slovo „pokrok“ znamená dlouhodobější období, během něhož je produkt dokončen, což pravděpodobně zahrnuje řadu účetních období. Vzhledem k předpokládané době to znamená, že nedokončená výroba se snadněji vztahuje na dlouhodobější poradenské projekty a přizpůsobenou práci s produkty. V obou případech neexistuje žádný vysoce technicky připravený proces pro dosažení konečného produktu, jako by tomu bylo ve výrobním prostředí.

Tyto koncepty se nevztahují na stavební projekty, pro které existuje samostatný účet probíhající výstavby, který akumuluje náklady. Po dokončení stavebního projektu se zůstatek na tomto účtu přesune na účet budovy dlouhodobého majetku a poté se odepisuje.

Stručně řečeno, existují rozdíly v tom, jak můžete používat pojmy rozpracovaná a rozpracovaná - jedná se však o jemné rozdíly, takže ve většině případů byste měli být schopni použít kterýkoli z těchto pojmů.

Související kurzy

Účtování zásob

Základy nákladového účetnictví

Řízení zásob