Finance

Výslovná definice nákladů

Explicitní náklady jsou náklady zaznamenané v účetních záznamech podniku. Jako takové mají výraznou papírovou stopu, kterou lze snadno identifikovat a zaznamenat. Ziskovost podniku se určuje po odečtení všech explicitních nákladů od výnosů. Příkladem explicitních nákladů jsou náklady na prodané zboží, náklady na kompenzaci, náklady na nájemné a náklady na veřejné služby. Náklady na odpisy se také považují za explicitní náklady, protože se vztahují k průběžným nákladům na sadu dlouhodobého majetku. Výslovné náklady jsou zahrnuty do formulace ročního rozpočtu firmy za předpokladu, že v budoucnu znovu vzniknou.

Naopak implicitní náklady nejsou jasně definovány, a proto nejsou zahrnuty v účetních záznamech společnosti. Považují se spíše za náklady příležitosti, což je hodnota činnosti, která nebyla vykonávána. Například čas strávený vývojem nového produktu mohl být věnován revizi designu stávajícího.

Explicitní náklady jsou zahrnuty do výpočtu ziskovosti firmy, zatímco implicitní náklady jsou považovány pouze za součást procesu rozhodování, když vedení volí mezi alternativními akcemi.