Finance

Karta hlavní knihy materiálů

Karta knihy materiálů je manuální záznam jednotek surovin protékajících skladem. Karta obvykle obsahuje informace o následujících transakcích:

  • Nákup surovin od dodavatelů (zaznamená se při přijetí)

  • Převody surovin ze skladu do výrobní haly

  • Příjmy zpět z produkční podlahy pro nepoužívané nadbytečné jednotky

  • Úpravy okamžitých zůstatků na základě výsledku periodického počítání zásob

Karta obsahuje průběžný zůstatek dostupných jednotek každého typu inventáře. Karty hlavní knihy materiálů jsou užitečné v následujících situacích:

  • Uchovávat záznamy o rovnováze po ruce u každého druhu suroviny a zajistit, aby jich bylo dost na podporu plánovaných výrobních činností

  • Udržovat záznam o objemech využití každé suroviny, což může pomoci s načasováním a množstvím budoucích nákupů

  • Chcete-li mít základní dokument o úrovních využití, pro případ, že by došlo k vyšetřování chybějících jednotek

Karty hlavní knihy materiálů se nepoužívají v počítačových systémech správy skladu, a proto se běžně nenacházejí v organizacích, které mají pokročilejší systémy.