Finance

Odnímatelný rozkaz

Odnímatelným zatykačem je derivát, který je spojen s dluhovým cenným papírem a dává majiteli právo koupit určitý počet akcií emitenta za pevně stanovenou realizační cenu. Emitent dluhu zahrnuje odnímatelné opční listy do prodeje dluhového cenného papíru, aby získal nižší úrokovou sazbu, než by bylo možné bez opčních listů, zatímco kupujícího zajímá zisk, který by mohl vydělat převedením opčních listů na akcie, pokud účetní jednotka cena akcií roste.

Rozkaz obsahuje následující informace:

  • Časové období, během kterého může držitel uplatnit právo na nákup akcií emitenta

  • Cvičná cena, za kterou lze akcie koupit

  • Počet akcií, které lze zakoupit

Jelikož je tento typ zatykače oddělitelný od dluhového cenného papíru, se kterým je spárován, existují dva prvky nabídky dluhu nezávisle a mělo by se s ním zacházet jako s oddělenými cennými papíry. Držitel odnímatelného zatykače jej může případně uplatnit a koupit akcie účetní jednotky, nebo umožnit její platnost.