Finance

Finanční tíseň

Finanční potíže nastávají, když organizace není schopna zaplatit věřitelům a věřitelům. Tato podmínka je pravděpodobnější, když je podnik vysoce zadlužený, jeho úroveň zisku na jednotku je nízká, jeho zlomový bod je vysoký nebo jeho tržby jsou citlivé na ekonomické poklesy. Z důvodu této podmínky se ostatní strany obvykle zapojí do následujících akcí:

  • Dodavatelé trvají na vrácení veškerých nezaplacených zásob

  • Dodavatelé vyžadují, aby jakékoli další platby byly prováděny s podmínkami dobírky (COD)

  • Dodavatelé začnou účtovat úroky a penále ze závazků po splatnosti

  • Věřitelé nebudou poskytovat žádné další půjčky

  • Zákazníci zruší své objednávky nebo nebudou zadávat nové objednávky

  • Konkurenti se snaží zákazníky ukrást

Aby se dostali ze situace, mohou být manažeři nuceni spěšně prodávat aktiva, půjčovat své peníze firmě nebo eliminovat diskreční výdaje. Dalším problémem je, že zaměstnanci budou mnohem pravděpodobněji hledat práci jinde, takže v podniku dochází k rychlému poklesu úrovně institucionálních znalostí.

Finanční potíže jsou běžné těsně předtím, než podnik vyhlásí bankrot. Pokud je úroveň nouze vysoká, může být firma nucena k okamžité likvidaci kapitoly 7, místo aby se pokoušela vypracovat splátkový kalendář s věřiteli a věřiteli.