Finance

Výplata

Výplatou je výplata peněz třetí straně. Tuto platbu může provést přímo subjekt, který má povinnost platit, nebo platbu může jménem zmocnitele provést agent, například právník. Existuje celá řada možných platebních transakcí, včetně následujících:

  • Mzdy vyplácené zaměstnancům
  • Licenční poplatky vyplácené za použití duševního vlastnictví
  • Provize vyplácené prodejcům
  • Dividendy vyplácené investorům
  • Platby faktur dodavatelům
  • Daně placené vládě

Nejběžnějšími formami, které může výplata mít, jsou hotovost, šek, elektronický převod automatizovaného clearingu, debetní karta a bankovní převod. Výplaty lze provádět pomocí nějakého jiného uchovávače hodnoty, například u obchodu nebo swapu, ale je obtížné toho dosáhnout, a tak představuje malou část všech transakcí vyplácení.

Výplata představuje peněžní odliv, kde platební aktivita vede ke snížení dostupného zůstatku hotovosti na běžném účtu. Toto snížení může být o několik dní odloženo kvůli odeslání pošty, pokud je výplata zaslána příjemci poštou.