Finance

Nezastoupený šek

Nepředstavený šek je šek, který vytvořil plátce, ale který banka, na kterou je šek vystaven, ještě neprovedla odpovídající platbu příjemci šeku (příjemci). Může to být proto, že plátce ještě šek příjemci nevystavil, nebo proto, že šek ještě nepředložil šek k platbě.

Při vytváření bankovního odsouhlasení byste odečetli všechny nepředstavené šeky od zůstatku hotovosti vypočítaného bankou, protože banka ještě nemá záznam o šeku. Pokud tedy banka společnosti ABC Corporation má na svém běžném účtu zůstatek pro ABC ve výši 10 000 USD a existuje 500 USD nepředložených šeků, odečtete 500 USD z bankovního zůstatku 10 000 USD, abyste dosáhli upraveného zůstatku banky ve výši 9 500 USD.

Když společnost vystaví šek, zaznamená se jako kredit na peněžní účet při vystavení (což snižuje zůstatek na peněžním účtu). Tuto položku byste nezdrželi jen proto, že se v daném okamžiku jedná o nepředstavenou kontrolu. Neexistují žádné další záznamy deníku, které by se zaznamenávaly ohledně šeku, bez ohledu na to, zda byl předložen bance.

Podobné podmínky

Nezastoupený šek je také známý jako nezastoupený checque, vynikající šek nebošek, který ještě nezúčtoval banku.