Finance

Komplexní výroční finanční zpráva

Komplexní výroční finanční zpráva (CAFR) je kompletní soubor účetních závěrek vydaných vládním subjektem v souladu s požadavky Rady vládních účetních standardů. Zpráva se skládá z následujících tří částí:

  • Úvodní
  • Finanční
  • Statistický

CAFR popisuje, co utratila vykazující účetní jednotka během minulého roku, a také konečný stav jejích aktiv a pasiv. Zpráva je souhrnem všech výročních zpráv agentur účetní jednotky.