Finance

Tržní transakce

Nezávislá transakce je vyjednávání mezi dvěma stranami, kde strany nejsou ve spojení. Tento typ události nezahrnuje žádné zasvěcené obchodování mezi stranami a neexistuje žádný nepřiměřený vliv na to, aby kterákoli ze stran přijala podmínky, které se liší od podmínek aktuálně přijímaných na trhu. Předpokládá se, že obě strany transakce jsou dobře informovány.

Například transakce na burzách zahrnují tržní transakce, protože s cennými papíry se obchoduje mezi mnoha stranami pouze na základě nabídnutých cen. Naopak je nepravděpodobné, že by prodej aktiv v rámci rodiny byl transakcí za obvyklých tržních podmínek, protože prodejce může nabízet zboží za mnohem nižší cenu, než jakou by bylo možné získat, pokud by kupující nebyl členem rodiny.

Může být důležité prokázat, že transakce byla dokončena za běžných tržních podmínek, takže příjemci výsledku si nemohou stěžovat, že od obchodu neobdrželi plnou platbu. Například prodej aktiva za velmi nízkou cenu lze považovat spíše za dar než za prodejní transakci, což by mohlo mít nepříznivé daňové účinky pro kupujícího. Koncept se také používá při stanovení převodních cen mezi dceřinými společnostmi, aby ceny nebyly neobvykle vysoké nebo nízké (což může mít vliv na zdanitelný příjem dceřiné společnosti).