Finance

Slib, že dáte definici

Příslib dát je dohoda o poskytnutí hotovosti nebo jiného majetku třetí straně. Dárce má poté povinnost transakci dokončit, zatímco příjemce má očekávání přijetí. Existují dva typy slibů, kterými jsou podmíněný a bezpodmínečný slib. Účtování pro ně je následující:

  • Podmíněný slib. Pokud přispěvatel poskytne příspěvek, který je podmíněným slibem, že dá, uzná aktivum pouze tehdy, když byly podstatně splněny podkladové podmínky.

  • Bezpodmínečný slib. Pokud dárce přispěje příspěvkem, který je bezpodmínečným slibem poskytnout, uznejte příspěvek, jakmile je obdržen. To vyžaduje dostatečnou ověřitelnou dokumentaci, že příslib byl jak složen, tak přijat. Slib by měl být právně vymahatelný. Pokud je přispěvatel schopen zrušit slib, který dal, nerozpoznává přispívané aktivum.