Finance

Náklady agentury

Náklady agentury jsou náklady spojené s rozdíly mezi záměry agenta a zmocnitele, kde zmocněnec nemá úplnou kontrolu nad situací. Například akcionáři mohou chtít zvýšit zisk na akcii zaměřením na snižování nákladů, zatímco manažeři mají větší zájem utrácet peníze za zvýšení svých výhod. Dalším vztahem, který může vést k nákladům na agentury, je vztah mezi zvolenými politiky a voliči, kde mohou politici činit kroky, které poškozují zájmy voličů.

Tyto rozdíly v pohledu mohou vést k podstatným dodatečným nákladům nebo ke ztrátě hodnoty. Když se například manažeři společnosti ujmou podnikání směrem, který je pro akcionáře nepříjemný, je větší pravděpodobnost, že akcionáři odprodají své akcie v podnikání, což snižuje tržní hodnotu akcií. Tento pokles hodnoty představuje náklady agentury.