Finance

Vykazovací měna

Vykazovací měna je měna, ve které mateřská organizace připravuje účetní závěrku. Vykazovací měnou je obvykle měna používaná v domovské zemi organizace. Aby mohla nadnárodní společnost vydávat účetní závěrky ve své vykazovací měně, musí nejprve převést vykazování svých dceřiných společností v jiných zemích na vykazovací měnu.