Finance

Písemná prohlášení

Písemná prohlášení jsou prohlášení učiněná vedením klienta, která potvrzují určitá témata nebo podporují důkazní informace. Tato prohlášení auditor potřebuje jako podpůrné důkazy při auditní zakázce, protože vedení uznává své odpovědnosti v určitých oblastech a potvrzuje různé problémy. Tato vyjádření se považují za vedlejší důkazy, takže jsou určeny k potvrzení dalších důkazních informací; to znamená, že auditor by se neměl spoléhat pouze na písemná prohlášení.

Auditor sestaví formální seznam prohlášení a předá jej klientovi, který má být podepsán, a to buď vedením, nebo osobami pověřenými správou a řízením klienta.