Finance

Definice splatných účtů

Splatné účty se vztahují k zadlužení osoby nebo firmy. Koncept se používá v oblastech financí a účetnictví. Termín lze definovat třemi způsoby:

  • Splatnými směnkami mohou být prostředky, které si banka vypůjčí od jiných bank. Ty jsou obvykle splatné ve velmi krátkodobém horizontu a používají se k zajištění likvidity přijímající bance.

  • Splatnými směnkami mohou být krátkodobé směnky vydané společností, které jsou splatné na vyžádání nebo ke konkrétnímu datu. Doba trvání těchto forem zadlužení bývá poměrně krátká.

  • Splatné účty mohou být stejné jako splatné účty, které se obvykle skládají z faktur od dodavatelů, které podnik přijal a zaevidoval v rámci rozvahy v sekci aktuální závazky. Tyto závazky mohou být zaznamenány jako časově rozlišené závazky, pokud existuje závazek ke konci účetního období, ale dosud nebyla obdržena žádná faktura od dodavatele.

Splatné účty je starší termín a běžněji se vyskytuje v anglickém systému účetnictví než v americkém systému.

Podobné podmínky

V závislosti na použití jsou závazky také známé jako závazky, závazky z obchodních vztahů a dluhopisy.